Ett projekt börjar ofta med en fika på firman

Kontoret på Flygplansgatan ligger behändigt vid inre ringvägen i Malmö. Men arbetsområdet sträcker sig från Smygehuk till Hallandsåsen i norr. Familjeföretaget har verkat här sedan 1984 och Gert Svensson har varit VD från start.

Sedan brodern gick i pension driver Gert företaget vidare med samma engagemang. Det märks att hantverkarna trivs på jobbet och de flesta har varit anställda under många år. Hantverkstraditionen i familjen lever vidare och idag arbetar även båda Gerts pågar i företaget.

Besök oss gärna, så bjuder vi på en fika och pratar om ert kommande projekt.