En byggfirma att lita på

Arbetsledning och totalentreprenad

Som arbetsledare går vi in i projekt och ser till att arbetet flyter på som planerat. Vanligtvis är det bästa om vi har hela ansvaret men kan även se till att arbetet har en stark ledning som hjälper till att nå de mål som är planerade.

A-inredning & Bygg’s största affärsområde är renovering, ombyggnad och tillbyggnad av företags- och offentliga byggnader samt större flerfamiljshus. I dessa projekt tar vi ofta ett helhetsansvar och utför allt från total utrivning ner till byggnadens stomme till återuppbyggnad och färdigställande.

Vi värnar om kvalitet och att du som kund är nöjd med vår insats. Kvalitet för oss handlar även om värden som etik, miljövård och en säker arbetsplats.