Fastighet

Din byggpartner för fastigheter och offentliga byggnader

De flesta av uppdragen rör lokaler, butiker, kontor, lager, skolor och privatbostäder. Under det senaste året har vi bl.a. gjort en mycket omfattande renovering av en restaurang, en större ombyggnad av en byggvarubutik, samt några stora renoveringar av privatbostäder.

Med totalentreprenad tar vi hand om hela projektet tills besiktningen är godkänd. Vi utför det mesta inom bygg såsom projektering, om- och tillbyggnad samt renovering. Om delar av arbetet kräver unika, skräddarsydda lösningar antar vi gärna utmaningen.

A-inredning & Bygg sysselsätter 11 personer och leds av VD Gert Svensson.