Vad innebär våtrumsbehörighet?

Ett behörigt företag är utbildat av Byggkeramikrådet och har valt att arbeta enligt ”Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum”, som förkortas BBV. Behörigheten ger rätt att utfärda Byggkeramikrådets kvalitetsdokument, en egenkontroll som visar att ditt våtrum är byggt på ett fackmässigt sätt. Vi följer BBV och använder godkända tätskiktssystem samt väljer i övrigt lämpliga material och konstruktioner.

 

Våtrumsarbeten enligt Branschreglerna innebär att…

  • Företaget är behörigt.

  • Personal som utför tätskiktsarbeten ska ha behörighetslegitimation samt vara anställd i ett behörigt företag.

  • Arbetena utförs med godkända tätskiktssystem enligt tillhörande monteringsanvisningar.

  • Utförda arbeten kontrolleras genom egenkontroll och dokumenteras i kvalitetsdokumentet, Branschreglernas bilaga A. Dokumentet skall överlämnas till beställaren efter samtliga våtrumsarbeten enligt Branschreglerna.